Değerlerimiz

Kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmetleri üretmek için araştırma ve eğitim konularına önem veririz.

Sağlıklı bir toplum inşa etmek için uluslararası standartları takip ederiz.

En etkin ve kaliteli sağlık hizmetlerini sunmak için iyileştirme, yenileme ve geliştirme ilkelerine bağlı kalırız.

Sağlık hizmetlerinin güvenilir ve şeffaf bir şekilde sunulması için sorumluluk bilincimizi geliştiririz.