Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmaları

Hastane Yönetimi

Eşref Karamızrak

Genel Müdür

Uzm.Dr.Arif Önder

Mesul Müdür/Aneztezi Ve Reaminasyon Uzmanı

Dr.İsmail Öztürk

Başhekim

Tunahan Karamızrak

İdari Mali Hizmetler Müdürü

Mihraç Türk

Bilgi Sistemleri/Destek Hizmetler Müdürü

Feride Anık

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Sevgi Sarıoğlu

Halkla İlişkiler Müdürü

Nilgün Şentürk

Medikal Muhasebe/Sekreter Sorumlusu

Hasta Güvenliği Komitesi

Eşref Karamızrak

Genel Müdür

Uzm. Dr.Arif Önder

Mesul Müdür/Aneztezi Ve Reaminasyon Uzmanı

Dr.İsmail Öztürk

Başhekim

Uzm. Dr.Ufuk Özışık

İç Hastalıklar Uzmanı

Dr.Hüseyin Sabuncu

Kulak Burun Boğaz Uzmanı

Feride Anık

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Mihraç Türk

Bilgi Sistemleri/Destek Hizmetler Müdürü

Sevgi Sarıoğlu

Halkla İlişkiler Müdürü

İlknur Kocakahya

Eğitim Hemşiresi/Servis Sorumlusu

Emre Uslu

Eczacı

Neslihan Ülkü Göçeri

Ameliyathane /Sterilizasyon Sorumlusu

Arzu Beyza Yalpır

Radyoloji Ünitesi Sorumlusu

Hıdır Anık

Laboratuvar Sorumlusu

Hatice Şahan

Transfüzyon Merkezi Sorumlusu

Ebru Koyuncu

Hasta Hakları Ve İletişim Birimi Sorumlusu

Muhittin Tüfekçi

Güvenlik Amiri

Tesis Güvenliği Komitesi

Eşref Karamızrak

Genel Müdür

Dr.İsmail Öztürk

Başhekim

Feride Anık

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Feride Anık

Kalite Direktörü

Mihraç Türk

Bilgi Sistemleri/Destek Hizmetler Müdürü

Muhittin Tüfekçi

Güvenlik Amiri

İlknur Kocakahya

Eğitim Hemşiresi/Servis Sorumlusu

Neslihan Ülkü Göçeri

Ameliyathane /Sterilizasyon Sorumlusu

Mehmet Atıcı

Teknik Servis Şefi

Emine Yılmaz

İç Hizmetler Sorumlusu

Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi

Eşref Karamızrak

Genel Müdür

Dr.İsmail Öztürk

Başhekim

Feride Anık

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü/Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Feride Anık

Kalite Direktörü

Mihraç Türk

Bilgi Sistemleri/Destek Hizmetler Müdürü

Sevgi Sarıoğlu

Halkla İlişkiler Müdürü

İlknur Kocakahya

Eğitim Hemşiresi/Servis Sorumlusu

Arzu Beyza Yalpır

Radyoloji Ünitesi Sorumlusu

Emre Uslu

Eczacı

Neslihan Ülkü Göçeri

Ameliyathane /Sterilizasyon Sorumlusu

Hatice Şahan

Transfüzyon Merkezi Sorumlusu

Muhittin Tüfekçi

Güvenlik Amiri

İsa Özcan

İş Güvenliği Uzmanı

Eğitim Komitesi

Eşref Karamızrak

Genel Müdür

Dr.İsmail Öztürk

Başhekim

Feride Anık

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Feride Anık

Emre Uslu

Kalite Direktörü

Eczacı

Arzu Beyza Yalpır

Radyoloji Ünitesi Sorumlusu

Muhittin Tüfekçi

Güvenlik Amiri

İlknur Kocakahya

Eğitim Hemşiresi/Servis Sorumlusu

Neslihan Ülkü Göçeri

Ameliyathane /Sterilizasyon Sorumlusu

Sevgi Sarıoğlu

Halkla İlişkiler Müdürü

Bölüm Kalite Sorumluları

Bölümler

Adı soyadı

Ünvanı

Kurumsal Yapı

Feride Anık

Kalite Direktörü/Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Kalite Yönetimi

Feride Anık

Kalite Direktörü/Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Doküman Yönetimi

Feride Anık

Kalite Direktörü/Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Risk Yönetimi

Risk Yönetim Kurulu

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

Feride Anık

Kalite Direktörü/Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Afet Ve Acil Durum Yönetimi

Afet ve acil durum yönetimi ekibi

Eğitim Yönetimi

İlknur Kocakahya

Eğitim Hemşiresi

Sosyal Sorumluluk

Sevgi Sarıoğlan

Halkla İlişkiler Müdürü

Hasta Deneyimi

Ebru Koyuncu

Hasta Hakları Ve İletişim Birim Sorumlusu

Hizmete Erişim

Nilgün Şentürk

Medikal Muhasebe Ve Sekreter /Karşılama /Danışma Sorumlusu

Yaşam Sonu Hizmetler

Muhittin Tüfekçi

Güvenlik Amiri

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Naciye Haliloğlu Soy

İnsan Kaynakları Sorumlusu

Hasta Bakımı

İlknur Kocakahya

Servis Sorumlusu

İlaç Yönetimi

Emre Uslu

Eczacı

Enfeksiyonların Önlenmesi Ve Kontrolü

Feride Anık

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Temizlik, Dezenfeksiyon Ve Sterilizasyon Hizmetleri

Emine Yılmaz

Temizlik Hizmetleri Sorumlusu

Neslihan Göçeri

Ameliyathane /Sterilizasyon Sorumlusu

Transfüzyon Hizmetleri

Hatice Şahan

Transfüzyon Hizmetleri

Sorumlusu

Radyasyon Güvenliği

Arzu Beyza Yalpır

Radyoloji Ünitesi Sorumlusu

Acil Servis

Rukiye Öztaş

Acil Servis Sorumlusu

Ameliyathane

Neslihan Ülkü Göçeri

Ameliyathane Sorumlusu

Yoğun Bakım Ünitesi

Enes Çankaya

Yoğun Bakım Ünitesi

Sorumlusu

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Havin Elçi

Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu

Doğum Hizmetleri

Aysel Demirel

Doğum Hizmetleri Sorumlusu

Biyokimya Laboratuvarı

Hıdır Anık

Laboratuvar Sorumlusu

Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Hizmetleri

Şadiye Avcı

Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Hizmetleri

Sorumlusu

Tesis Yönetimi

Mehmet Atıcı

Teknik Servis Sorumlusu

Otelcilik Hizmetleri

Hatice Çörütoğlu

Diyetisyen

Sevgi Sarıoğlu

Halkla İlişkiler Müdürü

Emine Yılmaz

Temizlik Hizmetleri Sorumlusu

Bilgi Yönetim Sistemi

Mihraç Türk

Malzeme Ve Cihaz Yönetimi

Bora Çelenkoğlu

Tıbbi Kayıt Ve Arşiv Hizmetleri

Bora Çelenkoğlu

Atık Yönetimi

Emine Yılmaz

Dış Kaynak Kullanımı

Tunahan Karamızrak

İdari Mali Hizmetler Müdürü

Göstegelerin İzlenmesi

Feride Anık