Cerrahi Yoğun Bakım

Yoğun bakım

Hastaların haya­tlarını tehdit eden koşulları önlemek ve ortaya çıkan sağlık sorunlarını tedavi etmek amacıyla kurulan ünitelerdir.

Cerrahi yoğun bakım

Durumu kritik düzeyde olan ve ameliyat ile tedavi edilmesi gereken hastaların bulunduğu ünitelerdir. Ayrıca ameliyat sonrasında sağlık durumu bozuk olan hastaların tedavi ve gözlemleri cerrahi yoğun bakım ünitelerinde gerçekleştirilir.

Yoğun bakım ve cerrahi yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalar, sürekli gözlem altında tutularak yoğun tedavi programına alınır. Bu aşamada hastanın tedavilere verdiği yanıtlar ve yaşamsal bulgular sürekli gözlemlenir. Tedavi süresince hastaya ait veriler çeşitli gelişmiş cihazlarla kaydedilir. Hasta ile ilgili olumsuz durumlar oluştuğunda, cihazların uyarı sistemleri devreye girerek durumu hekim ve hemşirelere bildirir.

Yoğun bakım ünitelerinde uygulanan tedaviler, diğer servislerde uygulanan tedavilerden birçok açıdan farklılık gösterir. Özellikle dolaşım ve solunum problemi yaşayan hastalara yoğun destekleyici tedavi yöntemleri uygulanır.

Solunum problemleri yaşayan hastalar, solunum cihazlarına bağlanarak elektronik ve mekanik cihazlarla desteklenir. Dolaşım problemleri yaşayan hastalara kontrollü ve düzenli olarak doz ayarlaması gerektiren ilaçlar verilir. Bazı hastalara geçirdiği ameliyatlardan sonra çeşitli cerrahi girişim ve pansumanlar gerekebilir. Genellikle bu cerrahi müdahale ve pansumanlar daha kapsamlı ve titizlikle yapılması gereken tedavilerdir. Uzun süren pansuman uygulamalarında hastalara yoğun ağrı kesici ve sakinleştirici ilaçlar verilirek rahatlamaları sağlanır.

Birinci Derecede Öncelikli Hastalar

Kalp ve solunum sistemleri ile ilgili ciddi tedavi altında tutulması gereken hastalar birinci derecede öncelikli hastalardır. Yanıklar, ağır yaralılar, cerrahi enfeksiyonu olan hastalar ve ameliyatı uzun süren hastalar birinci öncelikli hasta grubunda yer alır. Bu hastalara, sürekli solunum cihazı desteği (mekanik ventilasyon), antiaritmik ilaç (kalp ritim bozukluğu düzenleyici), vazo-aktif ilaç (kan basıncını düzenleyici) ve çeşitli sıvı tedavileri uygulanmaktadır.

İkinci Derecede Öncelikli Hastalar

Hastanın hayatını tehdit eden komplikasyonların gerçekleştiği ve bu komplikasyonları önlemek için yatırılan hastalar ikinci derecede öncelikli hasta grubudur. Hastaların genel sağlık durumu iyi olsa da, ciddi sağlık problemiyle karşı karşıya kalma potansiyeli bulunmaktadır. Bu hastaların kan basıncı ve nabızları sürekli takip edilir. Solunum cihaz desteği gerekmeyen ancak akciğer ameliyatı geçiren hastalar da bu grupta yer alır.