Dahili Yoğun Bakım

Yoğun bakım üniteleri sağlık alanında çok önemli bir yere sahiptir. Ortalama yaşam süresi ve kalitesindeki gelişmelerde yoğun bakım ünitelerinde verilen hizmetlerin katkısı büyüktür. Bu ünitelerde, solunum, dolaşım, boşaltım, sindirim sistemi gibi her hangi bir hastalık nedeni ile hayatı tehdit altında olan hastalar hassasiyetle yaklaşacak uzmanların bakımına ihtiyaç duyar.

Özel Kütahya Hastanesi Yoğun Bakım Üniteleri; her yaştan bireyin yaşamını tehdit eden ciddi sağlık sorunlarında yaşamsal fonksiyonların 24 saat boyunca monitörlerle izlendiği, gerektiğinde solunum cihazları ile desteklendiği, ani gelişen durumlarda hızlı müdahaleyi mümkün kılan ileri teknoloji ürünü cihazların kullanıldığı ve deneyimli personelin çalıştığı bölümlerdir. Özel eğitimli hekim ve hemşireler “Hiç Beklemediğimiz Bir Anda Hepimiz Yoğun Bakım Hastası Olabiliriz” anlayışı ile hizmet sunmaktadır. Hastanemizde cerrahi ve dahili dallar, son teknolojiye sahip laboratuarlar, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, ultrasonografi vb. tetkik bölümlerimizi kullanarak yoğun bakım ünitemize kesintisiz destek vermektedir.

Yatak başındaki ileri cihazlar yardımıyla vücut bütünlüğünü bozan girişimler uygulanmaksızın; EKG, sistemik kan basıncı, puls oksimetri (kanın oksijenlenme oranı), vücut ısısı, ekspirasyon sonucu karbondioksit basıncı ölçülebilmektedir. Yapay solunum cihazı tüm yatak başlarında bulunmakta ve hastalar en ileri tekniklerle monitörize edilerek 24 saat kesintisiz izlenmektedir.

Yoğun bakım ünitelerimizde tüm hastalarımızın tedavi ve takipleri gerektiğinde farklı uzmanlık alanındaki hekimlerle koordineli olarak yapılır. Yoğun bakım tüm laboratuar testleri ve görüntüleme tetkikleri ünitelerinde 24 saat boyunca anında yapılır.


● Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi
● Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi
● Kardiovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi
● Koroner Yoğun Bakım Ünitesi
●Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Dâhiliye Yoğun Bakım Ünitesi / Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi

● İleri Yaşam Desteği,
● Tam Donanımlı Ünite,
● Gelişmiş Teknoloji,
● Hasta Başı Panelleri,
● 24 Saat Monitör İle İzlem,
● Solunum Cihazları,
● Diyaliz,
● Kesintisiz Laboratuar ve Radyoloji Bölümleri Desteği,
● Profesyonel ve Uzman Ekipler,
● Multidisipliner Yaklaşım,
● Hekimler Arası Koordinasyon, Uzmanlar Arası Konsültasyon,
● Hasta Merkezli Bakım.

Kardio Vasküler Cerrahi (KVC)
Yoğun Bakım Ünitesi

  • Çocuk ve Erişkin.
  • Yılda 1000’den Fazla Kalp ve Damar Ameliyatı.
  • Deneyimli Ekip.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Kucağınız Kadar Sıcak ve Güvenli...

● Yeni Doğan ve Sağlık Sorunu Olan Tüm Bebeklerin Bakımı,
● Solunum Desteği,
● Kuvöz Bakımı,
● Kan Değişimi,
● Sarılık (Fototerapi) Tedavisi,
● Prematüre ve Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin Bakımı.

● Otomatik Programlı Kuvözler,
● Tek Kullanımlık Malzeme,
● Takip ve Tarama Testleri,
● Ekip Üyesi Ebeveynler,
● Sürekli Yakın İletişim,
● Eğitim ve Danışmanlık,
● Uzman ve Şefkatli Ellerde Gelişmiş Düzeyde Bakım.
Uzman Medikal Ekibimizin Koordineli Çalıştığı Birimler;

● Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları,
● Yoğun Bakım Uzmanları,
● Tüm Branş Uzmanları,
● Diyetisyen - Beslenme Uzmanları,
● Fizyoterapistler,
● Klinik Psikolog,
● Sertifikalı Yoğun Bakım Hemşireleri.

Yatak Başı İleri Teşhis ve Tedavi Hizmetleri

● Ultrasonografi, Doppler,
● Ekokardiografi,
● Gastroskopi, Kolonoskopi,
● External Pace-Maker,
● Röntgen Çekimi,
● Kan Gazı Ölçümü,
● Santral Ven Basıncı Ölçümü,
● Kan Basıncı Takibi,
● Hemodinamik Parametrelerin Takibi,
● Kardiyak Output Ölçümü,
● Pulmoner Arter Basıncı Ölçümü.
Koroner Yoğun Bakım Ünitesi
● Kardiyak Takip,
● İleri Kalp Yetersizliği Tedavisi,
● Akut ve Kronik Kalp Hastalıkları,
● Kalp ve Solunum Durması,
● Kalp Krizi,
● Kalp Krizi Gelişme Tehdidi,
● Akciğer Ödemi,
● Akut ve Kronik Solunum Yetersizlikleri,
● Ritim Düzensizliği,
● Fibrinolitik Tedavi (Pıhtı Eritici Tedavi),
● Kalp Pili Uygulaması,
● Elektroşok Uygulaması.