Üroloji

Tanı ve Tedaviler

Çocuk

 1. Sünnet
 2. Tekrarlayan üriner enfeksiyonlar
 3. İdrar kaçırma ( gece, gündüz )
 4. Çocukta üriner sistem taş hastalığı
 5. Doğuştan anomaliler, inmemiş testis, hidrosel
 6. Vezikoüreteral reflü tanı ve cerrahisi
 7. Sistometri+EMG
 8. Sistografi, işeme sistografisi
 9. Endoskopi

Kadın

 1. Tekrarlayan üriner enfeksiyon
 2. İdrar kaçırma (stres tipi, sıkışma tipi)
 3. Nörojenik mesane
 4. Üriner sistem taş hastalığı
 5. Endoskopi, Endoskopik ve perkutan cerrahiler
 6. İdrar kaçırma operasyonları , sistosel cerrahisi

Erkek

 1. İnfertilite
 2. spermogram
 3. Yardımlı üreme teknikleri, TESE, TESA
 4. Mikroskopik varikoselektomi
 5. Skrotal doppler
 6. Penil Doppler
 7. Sertleşme bozukluğu tanısı
 8. Hormonal testler
 9. Penil biotesiometri
 10. Sertleşme bozukluğunda ESWT tedavisi
 11. Sertleşme bozukluklarında kök hücre tedavisi
 12. Penil protez cerrahisi
 13. Mesane, üreter, böbrek taşlarında tanı
 14. Üriner sistem taş hastalığında ESWL, laser yöntemleri
 15. Endoskopik ve perkutan taş cerrahisi
 16. İntrarenal cerrahi
 17. Prostat büyümesi tanısı
 18. Üroflometri, ultrasonografi, rezidü bakılması
 19. Endoskopik iyi huylu prostat tedavisinde endokopik ve plazmakinetik cerrahi
 20. Mesane tümörlerinde endoskopik cerrahi, plazmakinetik operasyonlar
 21. Tüm ürogenital sistem tümörlerinde endokopik ve açık cerrahi girişimler
 22. Erkekte idrar kaçırma
 23. Sistometri+emg, sistografi
 24. Nörojenik mesane tanı ve tedavisi
 25. Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat iğne biyopsisi